CONSILIUL EDITORIAL

REDACTOR ȘEF:

Prof. univ., Dr. Hab. POPA Andrei, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

REDACTORI ADJUNCȚI:

Prof. univ., Dr. Hab. PARMACLI Dmitrii, Universitatea de Stat din Comrat, Moldova
Conf. univ., dr. ing. CECLU Liliana, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Lector superior univ. ROȘCA-SADURSCHI Liudmila, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

COLEGIUL DE REDACTARE-EDITARE

FUCIJI Marianna – redactare (limba engleză)
SAGHIN Lilia – tehnoredactare și tipar
POPA Andrei – designer copertă

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Academician, Prof. univ., Dr. Hab. BOSTAN Ion, Universitatea Tehnică a Moldovei
Academician, Prof. univ., Dr. Hab. BELOSTECINIC Grigore, Academia de Studii Economice a Moldovei
Academician, Prof. univ., Dr. Hab. GAINA Boris, Academia de Științe a Moldovei
Prof. univ., Dr. Hab. POPA Andrei, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Prof. univ,, Dr. Hab. BULATOVA Elena, Universitatea de Stat din Mariupol, Ucraina
Prof. univ., Dr. Hab. COBZARI Ludmila, Academia de Studii Economice a Moldovei
Prof. univ., Dr. Hab. CRYSANOV Dmitro, Institutul de Economie și Prognozări al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Kyiv, Ucraina
Prof. univ., Dr. Hab. DOGA-MĂRZAC Mariana, Universitatea de Stat din Moldova
Prof. univ., Dr. Hab. BABII Leonid, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova
Prof. univ., Dr. Hab. BUGAIAN Larisa, Universitatea Tehnica a Moldovei
Prof. univ., Dr. Hab. PARMACLI Dmitrii, Universitatea de Stat din Comrat, Moldova
Prof. univ., Dr. Hab. STRATAN Alexandru, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei
Prof. univ., dr. ing. BÎRSAN Iulan-Gabriel, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, Romania
Prof. univ., dr. ing. CÎRCIUMARU Adrian, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, Romania
Prof. univ., dr. ing. BOTEZ Elisabeta, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, Romania
Prof. univ, dr. GÖĞÜŞ Fahrettin, Universitatea din Gaziantep, Turcia
Conf. univ., dr. ŞENSOY İlkay, Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu, Ankara, Turcia
Conf. univ., dr. BAHCHIVANDZHI Liudmila, Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina
Conf. univ., dr. BÎRLEA Svetlana, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Conf. univ., dr. ing. CECLU Liliana, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Conf. univ., dr. BUNEA Marina, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Conf. univ., dr. MIRON Oxana, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Conf. univ., dr. TODOS Irina, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul