DESPRE NOI

Prin revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” (Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul: seria Științe Economice și Inginerești) Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul îşi propune diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniile științelor economice și inginerești cu un potenţial de inovare și aplicare în practică de către cei interesați în dezvoltarea propriilor afaceri sau a organizațiilor și întreprinderilor publice și private în care activează.

Revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”  State University: Economic and Engineering studies” a fost iniţiată pentru a promova cercetarea şi publicarea rezultatelor în domeniile menţionate mai sus şi pentru a asigura schimbul de opinii, informaţii şi noi idei pentru cercetători, cadre didactice, factori de decizie, practicieni, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi alte persoane interesate, cu scopul de a promova interdisciplinaritatea şi a încuraja exprimarea viziunilor sau ideilor noi, precum şi a experiențelor pozitive reflectate de studii şi cercetări proprii, sinteze originale, metodologii sau studii de caz.